Thủ Thuật Access

Thế Giới Thủ Thuật với Access

Tạo file Access mới và xuất dữ liệu ra đó

Posted by Noname trên 22.11.2009

Đoạn code sau cho phép bạn tạo 1 file MDB mới trong cùng 1 thư mục với chương trình

Sub CreateDatabaseX(DBname as String)

   Dim wrkDefault As Workspace
   Dim Bomtemp As Database
   ‘Dim prpLoop As Property

   ‘ Get default Workspace.
   Set wrkDefault = DBEngine.Workspaces(0)

   ‘ Make sure there isn’t already a file with the name of
   ‘ the new database.
   If Dir(CurrentProject.Path & “\” & “DBName”) <> “” Then Kill CurrentProject.Path & “\”& DBName  

‘ Create a new encrypted database with the specified
   ‘ collating order.
   Set Bomtemp = wrkDefault.CreateDatabase(CurrentProject.Path & “\” & “DBname”, dbLangGeneral, dbEncrypt)

   Bomtemp.Close

End Sub

Đoạn Code sau cho phép bạn Export 1 table ra 1 file MDB khác cùng mục với chương trình

Sub ExportTable(T As String, DBname)
On Error GoTo err
DoCmd.TransferDatabase acExport, “Microsoft Access”, CurrentProject.Path & “\” & “DBname”, acTable, T, T
Exit Sub
err:
If err.Number = 3024 Then

CreateDatabaseX DBname
ExportTable T
End If
End Sub

Ứng dụng: bạn có thể có nhu cầu mỗi tháng tạo 1 file chứa dữ liệu riêng 1 cách tự động!…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: