Thủ Thuật Access

Thế Giới Thủ Thuật với Access

Lấy về địa chỉ tập tin

Posted by Noname trên 01.02.2010

Hỏi: Tôi muốn lấy địa chỉ tập tin file *.mdb (*.mde) để sử dụng như một tham số vào vấn đề khác. Làm sao lấy được địa chỉ một cách tự động khi tập tin cứ luôn bị người dùng thay đổi?

Trả lời: Bạn tạo một hàm GetappPath() trong module với tham số là GetappPath để có thể sử dụng vào mục đích khác. Nội dung như sau:

Function GetAppPath() As String
On Error Resume Next

Dim DBName As String
Dim DBPath As String
Dim intCurrVal As Integer
Dim intLastPosition As Integer

DBName = CurrentDb.Name

intCurrVal = InStr(DBName, “\”)
Do Until intCurrVal = 0
intLastPosition = intCurrVal
intCurrVal = InStr(intLastPosition + 1, DBName, “\”)
Loop

DBPath = left(DBName, intLastPosition)
GetAppPath = DBPath

End Function

Nếu cần bạn có thể thêm hàm Msgbox() để thông báo đường dẫn hiện tại của tập tin mà ko phu thuộc vào sự thay đổi vị trí tập tin, tức là tham số GetAppPath cũng thay đổi theo sự thay đổi địa chỉ do người dùng.

MsgBox “Duong dan hien tai cua file nay la ” & GetAppPath, vbOKOnly, “Thong bao”

Tác giả: PhilongXPCT
____________________________________________________________________________________
Thảo luận thêm: http://thuthuataccess.co.cc/forum

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: